Alle virksomheder, store som små, har adgang til en mængde data som fortæller noget om deres kunder, produkter, varelager osv. Det er dog ikke alle som gør brug af denne viden, og det er ligeledes heller ikke alle som er bevist om hvad de data man har i virksomheden kan fortælle en. En struktureret og opdateret datamængde, kan give et godt indblik, og levere nogle værdifulde oplysninger som kan bruges i bl.a. markedsføring, lagerstyring, evt. skift af målgruppe,  hjemtagning af nye varer osv...

I den daglige drift af virksomheden, kan der også være en god besparelse ved at få set ind på hvilken af de daglige processer, der kan optimeres med et program.

  

 

 

Et designet program til en daglig proces, kan minimere risikoen for fejl og tilmed være meget hurtigere en den gamle rutine.
Det er ofte vi støder på at man har valgt at løse f. eks. en indtastningsopgave i Excel eller Word, og det er bl.a.  her et designet program kan spare meget tid og i særlig grad minimere fejlindtastninger.

Et "skræddersyet" program til at løse en bestemt opgave kan lyde dyrt,  tidskrævende og ikke mindst vanskeligt at sætte sig ind i, men sådan behøver det ikke at være, du skal altid være velkommen til at ringe til d-Image og få en uforpligtende snak om evt. optimeringer i din virksomhed, vi kommer også gerne ud og ser på mulighederne.

Det at have det fulde overblik over virksomheden vil selv sagt give nogle fordele, og kræver ikke nødvendigvis et stort PC anlæg og mange ansatte. Store som små virksomheder kan hente de samme fordele af den viden som ligger gemt i egne data, det er blot et spørgsmål om at få data beriget, organiseret samt synliggjort.