Statoil A/S - servicestationer/brændstof
.

Statoil A/S ønskede et system til at samle oplysninger vedr. sikkerhedsniveauet på deres mange servicestationer. d-Image designede og konstruerede en databaseløsning samt et digitalt afkrydsnings- og spørgeskema til at samle og bearbejde alle oplysninger. På baggrund af disse vigtige data, blev der udformet en rapport, for den enkelte servicestation samt områder og regioner.

Statoil A/S kunne nu fortage de rigtige beslutninger ud fra dokumenterede fakta fra de ca. 320 benzinstationer i Danmark.
 Statoil A/S besluttede at få lavet to tillægs opgaver til systemet, det skulle kunne håndtere data vedr. arbejdspladsvurdering samt fejl og mangler på materiel samt bygninger og kunne behandle informationer om status på disse. Det færdige system kan nu håndtere kommunikationen, planlægningen og opfølgningen fra sikkerhedschefens konto og ud til de enkelte servicestationer. Systemet håndterer ligeledes billede dokumentation, og historik, som gør det nemt at forebygge og lære fra tidligere fejl.